Privacy verklaring

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens

Ons verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan ons is doorgegeven. Jouw gegevens zijn, net als jouw betalingen, beschermd. We gebruiken jouw gegevens alleen om jouw shopervaring zo gemakkelijk en plezierig mogelijk te maken, je op de hoogte te houden van de nieuwste Fashion onderwerpen, de beste aanbiedingen en natuurlijk om jouw bestelling goed bij je te bezorgen.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat je er recht op hebt om van ons (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij van jou hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan ons daarnaast ook jouw persoonlijke gegevens tot niet natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken van onze website, het aantal bezoekers van elke pagina van onze website en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij deze websites kunnen verbeteren. Wij kunnen deze specifieke informatie ook delen met andere ons bedrijven.

Het gebruik van IP-adressen

Het Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan je computer telkens wanneer je inlogt bij jouw internet service provider of via het Local Area Network (LAN) of Wide Area Network (WAN) van jouw organisatie. Webservers identificeren jouw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl je online was, aan is toegekend. ons kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elk bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze websites af te dwingen of om onze dienstverlening, onze sites of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kunnen ons websites links bevatten naar andere websites van ons en naar websites van derden, over wie ons geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. Controleer daarom altijd zelf welk recht, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid daarop van toepassing is.

Cookies

Ons kan een "cookie" in de harde schijf van je computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal keren dat iemand onze site bezoekt en over wat hij/zij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als je ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door je bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in de cookie opgeslagen gegevens.

Beveiliging

Ons werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. Ons treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Ons heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van jouw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn. Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerk(st)ers toegang tot de informatie die je aan ons verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerk(st)ers van ons die toegang hebben tot de databases waar gebruiksinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik en/of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er in alle redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Ons zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen en/of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan Ons echter wel besluiten om jouw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:

Wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen

Indien ons het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen via deze pagina worden doorgegeven. Indien je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via Cindy2.pan@outlook.com

Je kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over jou hebben of je kunt jouw toestemming aan ons om jouw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden ten alle tijden intrekken door contact met ons op te nemen via Cindy2.pan@outlook.com.